برنامه کنفرانس اعلام شد.
19 خرداد 1403

برنامه کنفرانس حاوی فهرست نشست ها، سخنران کلیدی و ارائه دهندگان مقالات و پوسترها را از لینک زیر دانلود کنید. 

برنامه کنفرانس